RK parochie Heilige Antonius Abt

Heilige Antonius Abt Vriezenveen.

Vriezenveen kent geen specifieke pastoraatsgroep. Dit omdat de geloofsgemeenschap van Vriezenveen een kleine en hechte gemeenschap is, waarin de parochianen elkaar kennen en bij elkaar betrokken (willen) zijn. De leden van de locatieraad dragen zorg (voor zover mogelijk) voor de uitvoering van de taken van een pastoraatsgroep. Hierdoor blijven de lijnen kort in communicatie, aansturing en uitvoering.

De locatieraad vergadert eenmaal per maand.

Wij willen u ook van harte welkom heten tijdens onze vieringen:

ZONDAGOCHTEND 09.00 UUR

of zaterdagavond 19.00 UUR

WOENSDAGOCHTEND 09.30 UUR*

Contactgegevens

RK parochie Heilige Antonius Abt