Hammer Bezinningswandeling

Hammer Bezinningswandeling. Op zaterdagmiddag 31 maart 2018 wordt er in het brinkdorp Den Ham de HammerBezinningswandeling geopend. Het is een gemarkeerde wandeling die je alleen en of in groepsverband op alle dagen in het jaar te wandelen is.

Deze wandeling is tot stand gekomen door samenwerking van Hammenaren, de plaatselijke kerken en scholen en de werkgroep Stille Momenten. De werkgroep Stille Momenten heeft in de 40 dagen tijd naar Pasen toe, elke vrijdagavond een Stil Moment waar mensen samen komen in een moment van bezinning.

Op Stille Zaterdag in de Stille Week voor Pasen worden deze zeven momenten afgesloten met een wandeling. Enkele werkgroep leden zagen tijdens wandelweekenden in Duitsland meerdere malen bezinningswandelroutes, die vanuit een kerk waren geïnitieerd. Deze routes waren voor zien van meerdere plaquettes met een lied of een gedicht. Het geheel sluit goed aan bij onze Hammer Stille Momenten.

De Hammer Bezinningswandeling is gerealiseerd met hulp van giften van particulieren, kerken, scholen en de medewerking door de gemeente Twenterand. Vanaf de drie Hammer kerken respectievelijk Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (Marleseweg), Gereformeerde Kerk (Ommerweg) en Hervormde Gemeente (Brink) zijn aanlooproutes uitgezet, daarnaast is bij elke kerk een plaquette geplaatst.

Op de Brink is een infopaneel geplaatst. De bezinningswandeling begint aldaar in het centrum van Den Ham en loopt over de Mageler Es en via de oude Algemene Begraafplaats aan de Molenstraat 31 te Den Ham weer terug naar de Brink. De lengte is 4,5 km en de tijdsduur inclusief tijd voor bezinning is tenminste 1,5 uur. De route loopt voor een deel over zandpaden. Onderweg staan 12 plaquettes met een gedicht of een lied. Deze gaan over bezinning, geloof, natuur en de mooiheid van de omgeving. Ook is er onderweg een bank op de wandelroute gezet. Juist aldaar kan men komen tot een gebeds-/stil-/gespreksmoment.

De HammerBezinningswandeling is ontworpen en uitgezet door Henk Nieuwerth.

De officiële opening zal plaatsvinden door Marianne Veurink en Auke Koops van ’t Jagt. Dit gebeurt door het onthullen van het infopaneel. Er is een routebeschrijving inclusief beeldmateriaal van de omgeving van de wandeling beschikbaar en daar zijn geen kosten aan verbonden.

De opening is op Stille Zaterdag 31 maart, zaterdagmiddag om 15:15 uur op de Brink in Den Ham, waarna de route in gezamenlijkheid wordt gelopen. Iedereen kan en mag meelopen. Van harte welkom.